คือความผูกพัน

 

ถึงแม้รี่อาจจะพลาดใหญ่หลวง ที่ไม่ได้มีชื่อที่ป๊าต้องการจะตั้งใจให้เป็นชื่อรี่ แต่อย่างน้อย รี่ก็ชอบเธอ ชอบเสียงเธอ รู้สึกผูกพันกับเธอเสมอ เหมือนกับป๊า

 รักและคิดถึง่เสมอ

 Sherry

 

 


The Sound Of Music
ทำนอง Richard Rodgers
เนื้อร้อง Oscar Hammerstein
ขับร้อง Julie Andrews


The hills are alive with the sound of music
With songs they have sung for a thousand years
The hills fill my heart with the sound of music
My heart wants to sing every song it hears
My heart wants to beat like the wings of the birds
T
hat rise from the lake to the trees
My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze
To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way
To sing through the night like a lark who is learning to pray
I go to the hills when my heart is lonely
I know I will hear what I've heard before
My heart will be blessed with the sound of music
And I'll sing once more

we are in diaryis.com family | developed by 7republic