Right Or Wrong?

 

เมื่อคืนมีคนมาถามเรื่องเรากับ N. แล้วพยายามจะทำให้เราคืนดีกัน พยายามชี้ให้เรามองหาสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วพยามยามหาหนทางแก้ไขมัน

เราอยากจะบอกว่า การที่เราตัดสินใจในเรื่องนี้ เช่นนี้ ไม่ใช่เพราะเราเห็นว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่ถูกหรือผิด หากแต่นี่คือสิ่งใจเรารู้สึกและกำหนดให้เป็น แม้ในอนาคตข้างหน้า ถ้าเราย้อนกลับมามองเรื่องนี้ แล้วเราเห็นว่า เป็นสิ่งที่ผิดที่กระทำเช่นนั้น เราก็ยังคงยืนยันที่จะทำ

ในทัศนคติส่วนตัวของเรา เรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์ มันเป็นเรื่องของจิตใจ วันใดที่เกิดไม่รัก ไม่ชอบขึ้นมา ก็คือไม่รัก ไม่ชอบ ไม่ใช่ต้องไปฝืนใจ เพราะเห็นว่า เป็นเรื่องที่ถูกที่ควร ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเรื่องความรู้สึกทางจิตใจเป็นตัวกำหนด

อย่างในกรณีนี้ ถ้าใจเรารู้สึกโหยหาในมิตรภาพนั้น เราก็คงพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษามิตรภาพ ปรับตัว ปรับทัศนคติ ยอมรับข้อดี ข้อเสียของอีกฝ่าย เหมือนกับที่เราทำกับเพื่อนคนอื่น ๆ แต่ที่เราไม่ทำ ก็เพราะใจไม่ได้มีความรู้สึกอยากกระทำ แล้วมันคงไม่มีเหตุผลมาอธิบายหรอกว่าทำไม ความรู้สึก มันสามารถมีเหตุผลได้ด้วยหรือว่า ทำไมรู้สึกแบบนั้น?

เราก็มนุษย์คนหนึ่ง สิ่งที่เราทำวันนี้ เราไม่ได้บอกว่ามันถูก และการที่จะฝืนใจกระทำอะไรเพื่อความถูกต้อง เราจะทำก็ต่อเมื่อ เรื่องนั้น ทำความเสียหายให้กับคนในวงกว้าง ซึ่งไม่ใช่กรณีนี้ ที่เป็นปัญหาส่วนตัว ซึ่งมีผู้เสียหายเพียงแค่ เรากับ N. สำหรับ N. เขาเจ็บ แต่ว่า เขาจะมีความสุขขึ้นหรือ ถ้าเราฝืนใจกับไปพูดคุยกับเขาฉันเพื่อนเหมือนเดิม แล้วจะให้เราไม่ฝืนใจ ก็คงไม่ได้ เพราะใจเรามันรู้สึกไปแบบนั้น มิได้มีใครไปกำหนด

นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลที่เราพูดถึงไปแล้ว ถ้าเขารู้สึกว่ามิตรภาพนั้นมีคุณค่ากับเขาอย่างแท้จริง เขาก็คงพยายามทำทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิม แต่เขาก็ไม่ได้กระทำเฉกเช่นเดียวกับเรา ดังนั้นทุกอย่างก็เป็นอันจบ

เราเสียใจ ที่ทำให้เขาเจ็บ

เราเสียใจ ที่มิตรภาพจบลงแบบนี้

แต่เราไม่ได้เสียใจ ที่มันไม่มีโอกาสกลับไปเหมือนเดิม

 

ปัจฉิมลิขิต

หวังว่า นี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราต้องเขียนเรื่องนี้อีก

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic