ธุลี

 

เคยถือมาตลอดว่า มนุษย์ ก็เช่นเดียวกับสรรพสิ่งอื่น ๆ ในจักวาลนี้ เป็นเพียงแค่ฝุ่นผงของจักรวาลที่มารวมตัวกันเป็นสสาร แล้ววันหนึ่งก็จะสลายไป

เคยเลิกเชื่อเรื่องวัฏสงสาร การเวียนวายตายเกิด ถือเอามนุษย์เมื่อตายไป ก็เปรียบดัง ซากใบไม้ที่หลุดล่วงลงมา แล้วก็เน่าสลายกลายเป็นฝุ่นผง หวนกลับคืนสู่จักรวาลเช่นเดิม ไม่มีวิญญาณ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ทุกอย่างหมดสิ้นแค่นั้น


น่าสมเพชตัวเองสิ้นดี ที่วันหนึ่ง เราก็ลืมทุกสิ่งที่เคยเชื่อมั่นมาตลอดว่าถูกต้อง ด้วยเหตุว่า ความจริงนั้นกลายเป็นความเจ็บปวด เกินกว่าจะยึดถือต่อไป เราไม่ต้องการให้คนที่รัก เป็นเพียงแค่ฝุ่นธุลีที่ปลิวจากไป มิได้มีความผูกพันต่อเราอีก ไม่มีการเวียนวายตายเกิด และจะไม่มีวันที่เราจะกลับมาพบกันอีก

แม้สัจธรรมหนึ่งจะถูกปฏิเสธ แต่อีกสัจธรรมหนึ่งก็เข้ามาในใจแทน นั่นคือ  แท้จริงแล้ว เราก็แค่มนุษย์ที่อ่อนแอตนหนึ่ง ...

 ทำนอง Hoagy Carmichael
เนื้อร้อง Mitchell Parish
ขับร้อง Doris Day

And now the purple dusk of twilight time
Steals across the meadows of my heart
High up in the sky the little stars climb
Always reminding me that we’re apart

You wander down the lane and far away
Leaving me a song that will not die
Love is now the stardust of yesterday
The music of the years gone by

Sometimes I wonder why I spend
The lonely night dreaming of a song
The melody haunts my reverie
And I am once again with you
When our love was new
And each kiss an inspiration
But that was long ago
Now my consolation
Is in the stardust of a song

Beside a garden wall
When stars are bright
You are in my arms
The nightingale tells his fairy tale
A paradise where roses bloom
Though I dream in vain
In my heart it will remain
My stardust melody
The memory of love’s refrain

we are in diaryis.com family | developed by 7republic