Why Not Simplify It!!!

 

ทำไมนับวันที่เราเติบโตขึ้น เราถึงรู้สึกว่า ชีวิตมันอยากต่อการเข้าใจมากขึ้น ความสัมพันธ์เรากับมนุษย์รอบข้างก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ประสบการณ์ชีวิต น่าจะสอนให้เราเรียนรู้ ยอมรับ และเข้าใจอะไรมากขึ้น แต่มันกลับทำให้เรารู้สึกตรงกันข้าม บางทีเรารู้สึกว่า ไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา

 

.....................

 

เคยรู้สึกคิดถึงใคร และอยากกอดเขามาก  มากเสียจนต้องร้องไห้ออกมาที่ไม่สามารถทำได้บ้างไหมคะ?

เมื่อคืน อยู่ดี ๆ ก็นึกถึงม๊าขึ้นมา อยากวิ่งกลับบ้าน แล้วผวาเข้ากอดม๊า

ช่วงที่ผ่านมา รี่ทำอะไรกับม๊า ไม่ดีหลายอย่าง และคิดว่า สิ่งที่ทำลงไปบางอย่าง คงทำให้ม๊าร้องไห้ด้วย

เฮอ ... อย่าว่าแต่มนุษย์รอบข้างเลย ตัวเราเอง นี่ก็ยังรู้สึกซับซ้อน แล้วไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมเราถึงได้เป็นแบบนั้น ใจหนึ่งบางทีคิดอย่าง แต่สิ่งที่กระทำลงไป กับเป็นอีกอย่าง

บางที รี่ก็เหมือนเห็นหนทางที่จะ simplify สิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทำไมถึงไม่สามารถเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางนั้นได้ แต่กลับไปเลิกเส้นทางที่มันซับซ้อน ยุ่งยาก แล้วดูเหมือนไม่มีหนทางจบ

ทำไมนะ ทำไม?

 

.....................

 

ช่วงนี้จิตตกมาก มีหลายเรื่องอิรุงตุงนังอยู่ใน subconcious mind เดี๋ยวมันคงทะยอย ทะยอยโผล่ขึ้นมาเรื่อย ๆ กระมั้ง?

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic