บันทึกที่ตัวเองชื่นชอบ อาจไม่ใช่เป็นบันทึกที่เขียนดีอะไร เพียงแต่ ยังจดจำอารมณ์ที่เขียนบันทึกเหล่านั้นได้ดี และจำได้ว่า ชื่นชอบความสงบของอารมณ์ตัวเองขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์แห่งความสุขหรือความเศร้าก็ตามที ...

 

เสี้ยวหนึ่งของความทรงจำ

ถนนที่ไร้ปลายทาง

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 'คน'

 Orpheus

เมื่อกบของเด็กหญิงรี่หายไป

ม่าม๊าของเด็กหญิงรี่

Luncheon Romance


Deep in my heart, he will be there forever ...

Right Or Wrong?


Epiphany

ชัยชนะของเด็กหญิงรี่

 ธุลี

Flashback

Reisei To Jonetsu No Aida

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic